Vooraankondiging Ledenvergadering

Geachte voorzitter/secretaris,

Op 31 mei 2024 houdt de PODB haar Algemene Ledenvergadering -op herhaald verzoek- in Zwartsluis. De aanvang is 20:00 uur.

Agenda 

 1. Opening
 2. Mededelingen en vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 02-06-2023 en ter kennisgeving het verslag Voorzittersoverleg 26-01-2024
 5. PODB Jaarverslag 2023
 6. Financiën
  Verslag Kascommissie
  Financieel jaarverslag
 7. Prijsuitreiking
  Pauze
 8. Bestuursvoorstellen:
  Voorstel voor Regiotraining voor gevorderde jeugdspelers.
  (Voorbereiden op) Opheffing PODB per 01-01- 2025.
  Voorstel verlengen overeenkomst PODB – KNDB t/m 31-12-2024
  Voorstel Prov. Clubcompetitie openstellen voor Teams.
 9. Voorstellen van verenigingen
 10. Rondvraag en sluiting

Voorstellen van verenigingen -voor zover niet al agendapunten- kunnen bij de secretaris of voorzitter worden ingediend.

Graag wel tijdig zodat het bestuur zich daarover een mening kan vormen.

Wij hopen u op 31 mei te mogen verwelkomen in Zwartsluis!

Bert Aalberts, namens het bestuur

Terug naar overzicht

Externe links:

Actueel
Drie Overijsselse kampioenen bij NK Sneldammen!

Lees verder

Veranderingen!

Lees verder

Vooraankondiging Ledenvergadering

Lees verder

Overig nieuws
Schooldamkampioenschap van Overijssel

33e Vrieling toernooi 28-12-2022

Diplomaregen in Dedemsvaart

Fragmenten Provinciale Clubcompetitie 2e ronde

DamZ DamSets

PODB Cup 2018

Prachtige combinatie op bezet veld

Jeugd in Overijssel

Het mooie van dammen I